Нормативно-правова база

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішення міської ради

                                                                                        30.03.2016 № 7/3-42

 

Положення

про порядок розгляду електронних петицій у Вугледарській міській раді

та її виконавчому комітеті

 

І.Загальні положення

1.1.Це Положення визначає порядок розгляду електронних петицій, направлених до Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету (далі - Положення), яке розроблено відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян», а також визначає єдину систему обліку, реєстрації, розгляду електронних петицій.

1.2.Електронна петиція (далі - Петиція) — це колективне електронне звернення (ініціатива) громадян до Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, яка подається через офіційний веб-сайт виконавчого комітету Вугледарської міської ради (http://www.vugledar-rada.gov.ua) шляхом розміщення тексту Петиції на порталі «Електронна петиція м.Вугледара».

Громадяни можуть також звернутися до Вугледарської міської ради з Петицією через веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції.

1.3.Петиція є однією з форм участі територіальної громади м.Вугледара у здійсненні місцевого самоврядування, які досягли віку 18 років, та розглядається відповідно до ст. 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

1.4.Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, з урахуванням їх компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та нормативно-правовими актами.

Петиції, які подані на порталі «Електронна петиція м.Вугледара», але адресовані іншим органам виконавчої влади, підприємствам, установам, громадянам та з питань, що не відносяться до компетенції міської ради та її виконавчого комітету, не оприлюднюються на порталі, про що повідомляють автора (ініціатора) Петиції вказаними засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

1.5.Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) Петиції.

Петиція не може містити обвинувачення або припущення у звинуваченні, які не підтверджені у встановленому законом порядку.

 

ІІ.Створення електронної петиції

2.1.Організацію розгляду Петицій забезпечує відділ міської ради, до повноважень якого належать питання моніторингу веб-сайта міської ради (далі- Відділ).

2.2.Для створення Петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст цієї Петиції.

2.3.Автор (ініціатор) нової Петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

-авторизуватися на порталі «Електронна петиція м.Вугледара»;

-вказати прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об'єднання (із зазначенням посади);

-вказати заголовок Петиції;

-викласти суть Петиції;

-зазначити адресу електронної пошти, контактний номер телефону;

-місце проживання;

-дату народження;

-надати згоду на обробку своїх персональних даних.

У випадку реєстрації користувачем замість прізвища, імені та по батькові псевдонімів, прізвиськ або ініціалів прізвища такі петиції модератором не будуть оприлюднюватися та не допускатимуться до збору підписів. Також не беруться до розгляду Петиції відправлені з адреси електронної пошти з доменом *.ru.

2.4.В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

До Петиції можуть додаватись проекти актів органів місцевого самоврядування.

2.5.Петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється модератором на відповідність вимогам пунктів 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 даного Положення.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.6.В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, Відділ передає петицію на розгляд міському голові (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж двох робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію чи відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету або порушує вимоги до Петицій, встановлених чинним законодавством та даного Положення.

2.7.У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що Відділ повідомляє автору (ініціатору) Петиції протягом двох робочих днів з дня її надсилання, засобами зв’язку, вказаними під час реєстрації.

2.8.Повторні Петиції або такі, що містять питання, порушені в Петиціях, збір підписів за підтримку яких триває, не оприлюднюються.

2.9.Автор (ініціатор) Петиції, щодо якої отримано відмову, може виправити Петицію і подати її повторно у порядку, передбаченому даним Положенням.

 

ІІІ.Оприлюднення Петиції та збір підписів

3.1.Оприлюднення Петиції на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» у розділі «Петиції по яким триває збір підписів» здійснює Відділ протягом двох робочих днів з дня її надсилання автором (ініціатором).

Петиція також може оприлюднюватися на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петицій, протягом двох робочих днів з дня її надсилання автором (ініціатором).

3.2.На порталі обов`язково зазначаються дата початку і дата завершення збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3.3.Дата оприлюднення на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» або громадського об'єднання є датою початку збору голосів на її підтримку.

3.4.Інформація про початок збору голосів на підтримку Петиції невідкладно публікується Відділом на порталі, а також надсилається ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

3.5.Громадянин, який бажає висловити свою позицію щодо Петиції, реєструється на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» та активує позначку «Підписати» під обраною ним Петицією.

3.6.Для участі у зборі голосів необхідно пройти електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та контактний номер телефону. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї електронної адреси вважаються недійсними та не враховуються при підрахунку голосів.

Після заповнення відповідної форми особа отримує лист на електронну пошту з пропозицією підтвердити свій голос.

У разі, якщо підписувач Петиції не дотримався вимог зазначеної статті, не вказавши прізвище, ім’я, по батькові в профілі користувача або вказавши замість цього псевдонім, прізвисько або ініціали прізвища, адресу електронної пошти з доменом *.ru, такий голос модератором вилучається з підтримки Петиції.

3.7.На порталі не передбачається розміщення коментарів, зауважень, пропозицій щодо оприлюднених Петицій, збір підписів на підтримку яких триває.

3.8.До визначення у Статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів та терміну збору на підтримку петиції до Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, Петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 підписів протягом трьох місяців з дня оприлюднення.

3.9.Відділ щоденно здійснює моніторинг розміщення електронних петицій на порталі, а також збору підписів на підтримку Петицій.

3.10.Вугледарська міська рада під час збору підписів на підтримку Петиції забезпечує:

-безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

-електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

-недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

-фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

3.11.Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і, яка протягом встановленого терміну набрала 100 підписів протягом трьох місяців з дня її оприлюднення, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об'єднанням до міської ради (а саме - до Відділу), із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію (посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

3.12.Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку наступного робочого дня передається Відділом у друкованому вигляді до загального відділу міської ради та розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, про що повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

 

ІV.Розгляд електронної петиції

4.1.Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» у розділі «Петиції які знаходяться на розгляді» не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції, а в разі отримання Петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

4.2.Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.3.Після розміщення на порталі інформації про початок розгляду Петиції Відділ протягом робочого дня передає Петицію в друкованому вигляді до загального відділу міської ради для реєстрації.

4.4.Реєстрація Петиції здійснюється шляхом заповнення реєстраційно-контрольної картки в БД «Звернення громадян» автоматизованої системи електронного документообігу «іТs-Оffice», проставлення реєстраційного індексу на Петиції, сканування її та прикріплення сканованого примірника до реєстраційно-контрольної картці Петиції.

В реєстраційно-контрольній картці зазначається інформація про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість осіб, які підписали Петицію, та строк збору підписів.

Реєстраційний індекс проставляється у правій нижній частині поля першого аркуша Петиції на вільному від тексту місці.

4.5.Петиція того ж дня подається загальним відділом міської ради на розгляд міському голові для визначення відповідальних виконавців.

4.6.Після визначення міським головою відповідальних виконавців не пізніше наступного робочого дня Петиція повертається до загального відділу. для подальшої роботи з реєстраційно-контрольною карткою.

Працівники відділу забезпечують сканування, внесення змісту доручень до реєстраційно-контрольної картки, копіювання та передачу Петиції з дорученням виконавцям.

Під час внесення змісту доручень до реєстраційно-контрольної картки на бланку наданого доручення проставляється відмітка «КОНТРОЛЬ» та визначається термін розгляду наданого доручення.

4.7.Для забезпечення своєчасного виконання доручень міського голови щодо розгляду петицій загальний відділ міської ради направляє нагадування на паперових носіях відповідальним виконавцям не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення терміну розгляду Петиції.

4.8.Персональну відповідальність за своєчасне, якісне та повне виконання доручень міського голови щодо розгляду Петицій несуть начальники відділів та структурних підрозділів міської ради та виконавці згідно з чинним законодавством.

4.9.Після визначення міським головою відповідальних виконавців загальний відділ не пізніше наступного дня передає Петицію до виконавчих органів міської ради для підготовки відповіді.

Протягом десяти робочих днів виконавець опрацьовує, узагальнює матеріали щодо питання Петиції та готує відповідь з відповідними обґрунтуваннями та роз'ясненнями.

Під час підготовки відповіді, для надання усних пояснень, запрошується автор (ініціатор) Петиції, а в разі необхідності, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчих органів Вугледарської міської ради.

4.10.У разі, якщо викладенні в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції виконавчого органу міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

Розгляд Петиції, проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється виконавчим комітетом Вугледарської міської ради на найближчому пленарному засіданні та у порядку, визначеному Регламентом роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради.

4.11.У разі, якщо викладенні в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції Вугледарської міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень міської ради.

Розгляд Петиції, проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється Вугледарської міською радою на найближчому пленарному засіданні та у порядку, визначеному Регламентом Вугледарської міської ради.

4.12.У разі наявності в електронній петиції клопотання про проведення громадських слухань постійна комісія готує відповідний проект рішення міської ради та подає його у визначеному порядку. Автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

4.13.Відповідальний виконавець Петиції інформацію про результати розгляду Петиції не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду передає Відділу для оприлюднення на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» у розділі «Петиції з відповіддю», надсилає у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції або відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції, а також копію відповіді надає загальному відділу міської ради.

4.14.У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених питань із відповідним обґрунтуванням.

4.15. Відділ, який відповідальний за розміщення інформації на веб-сайті у Вугледарській міській раді, не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду Петиції оприлюднює відповідь на порталі «Електронна петиція м.Вугледара» у розділі «Петиції з відповіддю».

4.16.Загальний відділ міської ради:

4.16.1.Формує у справи Петиції разом із копіями відповідей та пакетами документів щодо їх розгляду і вирішення.

4.16.2.Зберігає Петиції для надання довідок, інформації тощо.

4.16.3.Зберігає інформацію про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.